Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

από τα τείχη της Θεσσαλονίκης


.,
Σταυρικός κεραμοπλαστικός διάκοσμος και κόγχες για τοποθέτηση ιερών εικόνων-επιτείχιο εικονοστάσι για τους φρουρούς του τείχους.


 Άποψη της καταχύστρας πάνω από την είσοδο του Πύργου του Τριγωνίου.


Είσοδος ενδο-τείχιου σπιτιού στην οδό Έβρου.Εδώ φαίνεται το πάχος του σκαμμένου τείχους πώς αποτελεί τον τοίχο του χωλ της "κυρίας" που στέκεται στο κατώφλι.Το "κούμπωμα" των λαξευμένων λίθων του καμαρωτού υπέρθυρου της πύλης του Πύργου του Τριγωνίου.Επιτύμβια στήλη με αποτροπαικά σύμβολα σε β' χρήση στο ανατολικό τείχος στην Μελενίκου.


Άποψη του βυζαντινού θαλάσσιου τείχους και προβόλου της β' κατασκευαστικής φάσης στην Καλαποθάκη.Άποψη του τείχους. Σε επαφή ξανά με το νερό της θάλασσας, αλλά τώρα καθρεπτίζονται πάνω του άσχημες πίσω όψεις κτιρίων με κρεμασμένα ερκοντίσιον.

Οι ενισχυτικές "αντηρίδες" από την εσωτερική πλευρά του τείχους είναι κατά πάσα πιθανότητα τα κομμένα ποδαρικά από τυφλά τόξα που ενίσχυαν, σε μια ελαφρότερη της συμπαγούς τειχοποιίας δομή, το τείχος και διαμόρφωναν με την επιστρωμένη ισόπεδη πάνω τους επιφάνεια τον περίδρομό του - όπως, μάλλον, στον τοίχο πίσω από τον Πύργο του Αναγλύφου (κάτωθι φωτογραφία).
προσθήκη: το παράδειγμα αυτό δεν είναι τόσο ξεκάθαρη υπόθεση...πρόκειται για ένα (πλέξιμο - όχι κυριολεκτικώς, διότι διακρίνονται οι κατασκευαστικοί αρμοί) τοίχων: ο βυζαντινός πύργος του Αναγλύφου (με το οθωμανικής εποχής άνοιγμα δυτικά στο επίπεδο του ορόφου στο επίπεδο των επάλξεων του Ν. περιβόλου του φρουρίου του Βαρδαρίου), βλέπε Μπακιρτζής 1975, σ. 307-8, Μαρκή 1982 σ. 9-11 και οι δυο τειχοποιίες, αυτή στην οποία "ακουμπάει στο βόρειο τοίχο του πύργου" (Μαρκή 1982, σ. 152) και του τοίχου με τα τόξα που δεν ξέρω αν γίναν "τυφλά" επειδή ο προαναφερθείς τοίχος κτίστηκε αργότερα και τα έκλεισε ή αν ο τοίχος που τα τυφλώνει είναι η νότια παρειά της ίδιας κατασκευής με αυτά, οπότε ως παράδειγμα κολλάει με την υπόθεση των κομμένων ποδαρικών στην Καλαποθάκη. Κοντολογίς, δεν έχω διακρίνει στο πάχος πού βρίσκεται ο κατακόρυφος αρμός...θα το δω και θα επανέλθω ίσως. Αν κάποιος έχει διαβάσει σωστά αυτό το πλέξιμο εκεί ας γράψει.
βιβλιογραφία:
1. Χ. Μπακιρτζής Η θαλάσσια οχύρωση της Θεσσαλονίκης Βυζαντινά 1975
2. Ευ. Μαρκή Συμπληρωματικά αρχαιολογικά στοιχεία για το φρούριο Βαρδαρίου Θεσσαλονίκης , Μακεδονικά 1982.2 σχόλια: