Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Συναυτοκράτορας και Σεβαστοκράτορας στη Θράκη

.
.

...εκ μεγάλης τρικυμίας
δίπλα στον φτερωτό συναυτοκράτορα (Διδυμότειχο)
Επί σφαιρικών τριγώνων ιστάμενος
Κοσμοσώτειρα Φερών


Ο φυσιογνωμικώς όμοιος με τον κτήτορα Ισαάκιο Κομνηνό
Στρατιωτικός Άγιος.
Πολεμική εξάρτηση 12ου αιώνα
.
,

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

παράθυρα και ουρανός
και κουλίκοβο 1380
απελευθερωτική μάχη στο βορρά