Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

ο δεσμώτης ήρωας

.
.
Σαν Προμηθέας της Θεσσαλονίκης ο δεσμώτης Ιβάνωφ 
έμοιασε να αναλήπτεται από τους παλαιοχριστιανικούς τάφους 
πάνω από τα σκυμμένα πρόσωπα του χειμερινού δειληνού. 

Οδός Λαγκαδά, Δεκέμβρης 2016.
βλ.:
.- Δ. Μακροπούλου: Δυτικό νεκροταφείο Θεσσαλονίκης 1991: Αρχαιολογικές έρευνες στην οδό Λαγκαδά, ΑΕΜΘ 5 (1991), σσ. 257-270.
 - για Γεώργιο Ιβάνωφ: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%86

.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου