Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

χώρα άδενδρος

.
"...ερημία πολλή, χώρα αοίκητος, άχαρις, άδενδρος, άχλοος, άξυλος, άσκιος, αγριότητος όλη και ακηδίας μεστή, πολύ και της φήμης και της δόξης ενδέουσα."

-απόσπασμα από την επιστολή 64 του Ιωάννη Μαυρόποδα προς τον πατριάρχη Μιχαήλ Κηρουλάριο-

παράθεση στο πολύ μεστό και σπουδαίο άρθρο "Η εξέλιξη της βυζαντινής πόλης από τον τέταρτο στο δωδέκατο αιώνα" του Τηλέμαχου Λουγγή - Βυζαντιακά 16 - 1996, σελ.61.


                          "...χώρα άχαρις, άδενδρος, ακηδίας μεστή..."
.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου